https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Afecțiuni Afecțiuni

Terapiile celulare CAR-T în România

26 Feb. 2021
Terapiile celulare CAR-T în România

Terapiile oncologice clasice: radioterapia, chimioterapia şi chiar chirurgia încep sӑ fie completate de noi metode ce acţioneazӑ prin creşterea capacitӑţii sistemului imunitar de a recunoaşte şi a distruge celulele canceroase, aflate sub umbrela imunoterapiei. Astfel, în prezent, existӑ sute de terapii celulare şi de studii aflate în faza clinicӑ de evaluare a siguranţei şi eficacitӑţii lor la oameni. Terapiile CAR-T (chimeric antigen receptor T cells) sunt unele dintre cele mai inovative terapii la nivel mondial.

Ce sunt terapiile celulare CAR-T?

Pornind de la faptul cӑ fiecare sistem imunitar este unic, cercetӑtorii au dezvoltat o serie de terapii celulare personalizate. Terapiile constau în prelevarea de celule de tip limfocite T, ce fac parte din organismul afectat de cancer, şi îmbunӑtӑţirea în laborator, unde li se adaugӑ receptori chimerici antigeni. Apoi, în urma unei sesiuni de chimioterapie, ce are ca scop diminuarea numӑrului de celule imune din organismul bolnav, sunt reintroduse celulele CAR-T, în organism. Acestea se vor ataşa de celulele tumorale, cu ajutorul receptorilor, molecule sintetice, şi vor ţinti antigenul aflat pe suprafaţa celulelor canceroase, distrugându-le.

Terapiile CAR-T au o ratӑ foarte mare de succes în tumori maligne hematologice, cu ceea ce a atras atenţia comunitӑţii ştiinţifice, fiind desemnate “Inovaţia anului 2018” în Statele Unite ale Americii. În plus, rezultatele promiţӑtoare ale acestora au permis aprobarea lor ca terapii oncologice, atât în Statele Unite ale Americii, cât şi în Uniunea Europeanӑ, pacienţii britanici sub 25 de fiind unii dintre primii pacienţi europeni care au avut acces la terapiile CAR-T compensate. În acelaşi timp, terapiile celulare au şi o serie de efecte adverse, ce pot rezulta în decesul sau necesitatea de asistenţӑ în terapie intensivӑ a pacienţilor.   

Accesul la terapia celular CAR-T în România

În cadrul evenimentului online, “Terapiile celulare CAR-T în sistemul de sănătate din România”, derulat în noiembrie 2020, cu invitaţi din instituţiile din România implicate în acreditarea şi facilitarea accesului pacienţilor oncologici la terapiile celulare, aceştia au precizat faptul cӑ se fac deja demersuri pentru aprobarea utilizӑrii terapiilor şi rambursarea costurilor. Astfel, pentru ca terapiile CAR-T sӑ poate fi implementate în România, se lucreazӑ la formarea de profesionişti ce vor gestiona pacienţii şi întregul proces, la acreditarea unui centru de transplant şi, pe termen mediu, la dezvoltarea unui registru de pacienţi şi la realizarea unui laborator specializat în ţarӑ.

Comunități