https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Raceala si gripa. Afectiuni respiratorii Raceala si gripa. Afectiuni respiratorii

Facem sport cand suntem raciti?

26 Jan. 2021
Facem sport cand suntem raciti?

Dacӑ sunteţi o persoanӑ activӑ, care practicӑ jogging şi sport în aer liber, merge la salӑ sau efectueazӑ exerciţii de aerobic, yoga sau pilates acasӑ, înseamnӑ cӑ mişcarea fizicӑ joacӑ un rol important în stilul dumneavoastrӑ de viaţӑ. În perioadele de activitate viralӑ intensӑ este probabil sӑ vӑ îmbolnӑviţi, însӑ. Iatӑ ce trebuie sӑ ştiţi despre practicarea sportului atunci când nu vӑ simţiţi bine.

Intensitatea simptomelor

Specialiştii în medicina sportivӑ recomandӑ evaluarea propriilor simptome ale bolii, pentru a se lua cea mai bunӑ decizie în privinţa sportului. Aşadar, dacӑ este o rӑcealӑ uşoarӑ, cu simptome de la gât în sus: congestie nazalӑ, durere în gât, strӑnut, stare generalӑ acceptabilӑ, puteţi practica sport acasӑ sau în aer liber, individual. Nu se recomandӑ sportul în echipӑ sau mersul la salӑ dacӑ aveţi simptome de rӑcealӑ, pentru a evita transmiterea virusului. De asemenea, puteţi reduce intensitatea exerciţiilor fizice, pentru a nu suprasolicita organismul. Otitele pot produce o scӑdere a simţului echilibrului. Practicaţi sport atât timp cât nu întâmpinaţi simptome precum ameţealӑ sau pierderi de echilibru.

Dacӑ simptomele au coborât la nivelul plӑmânilor şi s-au instalat tusea, dificultatea în respiraţie, durerile în piept şi musculare, febra, oboseala accentuatӑ şi starea generalӑ de rӑu, se recomandӑ reluarea activitӑţii fizice dupӑ ameliorarea simptomelor. Sportul creşte temperatura internӑ a corpului, acest lucru conducând la degradarea stӑrii generale în cazul existenţei febrei.

Repaos

Odihna este importantӑ în timpul virozelor, gripei sau altor infecţii ale cӑilor respiratorii. Acest lucru va permite organismului sӑ îşi concentreze resursele şi energia în direcţia vindecӑrii. O virozӑ sau gripӑ pot ţine aproximativ 7 zile, însӑ complicaţii precum bronşita şi sinuzita pot dura chiar şi 2 sӑpӑmâni. Este recomandat ca în acest timp sӑ vӑ menţineţi activi, atât cât permite organismul, fӑrӑ excese, şi doar prin exerciţii uşoare de yoga sau întinderi. Revenirea la activitatea fizicӑ anterioarӑ bolii va fi realizatӑ treptat.

Prevenţie

Sportul este unanim recomandat de medici pentru întӑrirea sistemului imunitar, alӑturi de o alimentaţie variatӑ şi bogatӑ nutritiv. Câte 30 de minute de activitate fizicӑ de 3-4 ori pe sӑpӑmânӑ pot creşte activitatea celulelor de tip T şi facilita activitatea sistemului imunitar. Pe de altӑ parte, activitatea fizicӑ intensӑ, în sesiuni de 90 de minute, poate slӑbi sistemul imunitar. Aşadar, menţinerea unei rutine moderate şi echipamentul adecvat, vӑ pot oferi o imunitate mai solidӑ în faţa infecţiilor. 

Comunități