https://comanda.alphega-farmacie.ro/primavara
Lifestyle si sanatatea femeii Lifestyle si sanatatea femeii

Toate apele termale sunt radioactive

Anca Stănilă
de Anca Stănilă
Health Writer | 13 Nov. 2023
Toate apele termale sunt radioactive

România este una dintre principalele ţӑri europene cu mare potenţial în valorificarea izvoarelor minerale şi termale, ce aduc beneficii multiple pentru sӑnӑtate. Tratamentele dezvoltate în staţiunile balneoclimaterice vizeazӑ ameliorarea simptomatologiei în afecţiuni interne şi externe, curele fiind adaptate valorii terapeutice ale mineralelor şi temperaturii izvoarelor. Apele termale mai au însă o proprietate mai puţin cunoscută: sunt uşor radioactive. Este benefic sau dăunător acest lucru? Specialiştii spun că terapia cu ape termale sprijină sănătatea dacă se respectă recomandările medicale.

Iată ce trebuie să ştiţi despre radioactivitatea apelor geotermale:

Izvoare minerale termale – genezӑ, mineralizare şi proprietӑţi

Mineralizarea apei termale se produce prin contactul apei de la suprafaţa solului cu rocile pe care le pӑtrunde şi le dizolvӑ, parţial, pânӑ când ajunge în subteran, unde se acumuleazӑ în bazine denumite acvifere.

Izvoarele minerale termale au o temperaturӑ de peste 20° Celsius şi în funcţie de cantitatea de minerale sau gaze din compoziţie se descriu mai multe tipuri de ape termale: oligominerale (conţin cantitӑţi mai mari sau mai mici de minerale precum calciu, magneziu, sulf, litiu), substanţe feruginoase, iodurate, sulfatate etc.

 

Proprietӑţile radioactive ale izvoarelor geotermale

Apele geotermale conţin şi elemente naturale provenite din rocile şi din mediul în care s-au format, cu conţinut radioactiv. Cele mai cunoscute elemente sunt radiu, uraniu şi thoriu, prezente în apele termale din staţiuni precum Bӑile Felix, Bӑile Herculane, Praid şi chiar Geoagiu-Bӑi. Radiul este cel mai important element, care emite radiaţii de tip gazos cunoscute ca radon.

Conform mӑsuratorilor şi analizelor realizate atât în ţara noastrӑ, cât şi în ţӑri cu tradiţie de sute de ani în terapii cu ape geotermale: Franţa, Italia, Cehia, Germania, Polonia, Marea Britanie, apele termale naturale utilizate pentru îmbӑiere şi hidroterapie au un conţinut radioactiv mult sub limita minimӑ admisӑ. Unitӑţile de mӑsurӑ ale radiaţiilor sunt diferite, însӑ cele mai utilizate sunt Becquerel şi Curie sau nanoCurie, iar apele considerate radioactive, la nivel internaţional, sunt cele care au peste 15 nanoCurie. În România, cele mai mari concentraţii se gӑsesc la Bӑile Felix, unde mӑsuratorile au arӑtat o valoare de 9,8 nanoCurie. Alte staţiuni unde s-au facut mӑsuratori ale radiaţiilor sunt: Bӑile Herculane, Geoagiu-Bӑi, Praid şi altele, concluziile fiind cӑ izvoarele geotermale din aceste zone au o radioactivitate slabӑ, ce conferӑ unicitate şi precum şi beneficii unice pentru sӑnӑtate.

Discutaţi cu un medic specialist. Tineţi cont de recomandări şi de contraindicaţii.

Anca Stănilă
Anca Stănilă
Health Writer

Anca este Health Writer, cu o experienţă de peste 4 ani în scriere de materiale despre sănătate, wellbeing şi fitness şi certificare în Medical Writing şi Inteligenţă Artificială. A absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială, cu specializarea în Comunicare şi Opinie Publică. Se ghidează după principii de viaţă sănătoasă şi bunăstare fizică şi mentală. Colaborează cu Alphega Farmacie din anul 2019, este freelancer, pasionată de scris, călătorii, romane filozofice, utopii și fantasy.

Comunități