https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Lifestyle si sanatatea femeii Lifestyle si sanatatea femeii

Muzeul-atelier Școala de la Piscu – un fenomen inedit în România

22 Aug. 2023
Muzeul-atelier Școala de la Piscu – un fenomen inedit în România

Undeva, la 40 de kilometri în nordul Bucureştiului, în salba satelor de câmpie vӑluritӑ, udatӑ de Râul Ialomița şi înţesată de lacuri pitoreşti, ce ascund vechi schituri, tradiţii şi meşteşuguri aproape uitate de lumea modernӑ, se aflӑ satul Piscu. Aici, o familie de artişti din Bucureşti poposea, în urmӑ cu peste 17 ani, cu scopul de a se reconecta cu natura, cu valorile de patrimoniu şi de a putea crea şi duce mai departe moştenirea culturalӑ. Membrii săi urmau sӑ descopere un vechi sat de olari, unde tradiţia era transmisă din generaţie în generaţie şi sӑ dezvolte aici unul dintre cele mai de succes modele de reabilitare culturalӑ şi de patrimoniu din România. Haideţi sӑ vӑ povestim!

 

Piscu, satul de olari

Piscu, la fel ca şi altele din zona, este un vechi sat de olari. Aici, încӑ din vremuri strӑvechi, oamenii îşi câştigau existenţa lucrând lutul şi arzându-l într-unul din cele peste 120 de cuptoare ale satului. Oamenii trӑiau în armonie cu anotimpurile, cu sӑrbӑtorile şi cu pӑmântul – sursa lor vitalӑ de hranӑ şi muncӑ. De prin anii 70 încoace, meşteşugul olӑritului a avut de suferit, iar meşterii mai în vârstӑ nu şi-au mai transmis mai departe îndeletnicirea, simțind că olăritul nu va mai merge... Astăzi, în sat, mai sunt numai 2 cuptoare care încă mai funcţionează.
Uliţele satului, gardurile şi porţile caselor, ţiglele, ferestrele şi chiar vechea bisericӑ din sat mai păstrează, totuşi, urmele vechii ocupaţii a sӑtenilor şi parcӑ te invitӑ sӑ descoperi ce se aflӑ în spatele zidurilor.

Povestea Şcolii de la Piscu  

În anul 2006, familia Scripcariu: Adriana Scripcariu, istoric de artӑ şi Virgil Scripcariu, sculptor, ajungeau în Piscu pentru a se retrage din viaţa urbanӑ tumultoasӑ, a putea crea, studia şi a-şi creşte copiii în liniştea şi calmul rural. În scurt timp, ei descopereau o nouӑ lume şi noi oportunitӑţi prin care şi-au putut oferi cunoştinţele şi expertiza cӑtre comunitate şi au pornit la cercetarea satului, dar și la lucrul cu copiii localnicilor. Pentru 11 ani, au îngrijit și o școalӑ primară, unde îi învӑţau pe copii despre culturӑ, patrimoniu şi artӑ. 

Aşa cum este prezentatӑ pe site, Şcoala de la Piscu este „o provocare pentru oricine doreşte să simtă frumuseţea patrimoniului cultural din România şi să se familiarizeze cu valorile acestuia”. Chiar dacă mica școală primară s-a închis, acțiunea educațională continuă zi de zi și prin programul  „Lecția de patrimoniu”, cursuri excelent organizate şi înregistrate într-un nou format, pe canalul de YouTube Școala de la Piscu. Materialele abundӑ de imagini contemporane și de epocă, precum şi de propuneri de activități creative. Veţi gӑsi 30 de ”Lecții de patrimoniu” video, cu o medie de 16-18 minute fiecare, pe care le puteţi urmӑri online și învӑţa despre patrimoniul cultural al Bucureştiului, Brâncovenilor, dar şi despre cel din Ilfov, despre cultura Gumelniţa şi pânӑ la obiceiul Cucilor şi monumente de arhitecturӑ contemporanӑ. 

Muzeul-Atelier Școala de la Piscu, astӑzi 

Odatӑ ajunşi în satul Piscu, puteți descoperi un loc unic în ţarӑ, Muzeul-Atelier Școala de la Piscu. Este unic pentru cӑ nu este doar un muzeu, ci un loc viu, unde, alӑturi de sute de oale de lut din colecţia de ceramicӑ ţӑrӑneascӑ, se întâmplӑ mereu câte ceva: ateliere deschise fie cu meşterii olari ai satului pentru a experimenta practic meştesugul olӑritului, pentru copii şi adulţi, o zonӑ multimedia, concerte şi alte tipuri de evenimente artistice şi educaţionale. Grădina cu sculpturi semnate de artistul Virgil Scripcariu este primitoare și poate prilejui momente de pace şi linişte pe iarbă verde. Se organizează ocazional și ateliere de inițiere în tehnici ale sculpturii îndrumate de  Virgil Scripcariu. De asemenea, aici au loc şcoli de varӑ, tabere de creaţie, întâlniri şi discuţii deschise despre patrimoniu material şi imaterial. 
Muzeul s-a nӑscut din eforturile iniţiatorilor şi din dragostea pentru patrimoniu a unei comunități născută ad-hoc în jurul poveștii de la Piscu, din donaţii, voluntariat şi pasiune. Inaugurarea a avut loc în februarie 2021, iar de atunci, muzeul este adӑpost al artelor şi patrimoniului cultural. Aici, vizitatorii pot experimenta ateliere de desen, olărit, linogravură și pictură, ce se desfășoară pe toata durata programului de vizitare. Vizitatorii muzeului, sunt cei care susțin proiectul, iar muzeul nu beneficiază de vreo subvenție pentru programul curent. De aceea, accesul în muzeu și la ateliere este însoțit de bilete costând între 15-25 de lei. 
Muzeul este deschis sâmbӑta şi duminica, în intervalul 11:00 – 17:00, pentru vizită fără programare și primește de luni până vineri grupuri programate. Verificați întotdeauna  programul de funcționare pe Google Maps și pe pagina de Facebook. Pentru informare despre evenimente muzeului accesați: https://www.facebook.com/ScoalaDeLaPiscu

Premii 

În anul 2017, Piscu primea titlul de Sat Cultural al României, prin eforturile familiei Scripcariu şi ale Asociaţiei Gaspar, Baltasar & Melchior, reasumându-şi misiunea de a educa şi informa lumea despre patrimoniul vechiului sat de olari de lângӑ Bucureşti, unde istoria este încӑ vie. 
În anul 2022, Muzeul-atelier Școala de la Piscu a primit unul dintre cele mai prestigioase premii europene în domeniul patrimoniului cultural European Heritage Award / Europa Nostra Award 2022 acordat la categoria Educație/Formare/Meșteșug. Reușita s-a datorat eforturilor întregii echipe de a prezerva meșteșugul olăritului, a reactiva implicarea comunităților locale, a forma tinere generații în spriritul atașamentului conștient pentru valorile de patrimoniu cultural.  
Descoperire plӑcutӑ,
Echipa i-Tour

 

Comunități