https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Lifestyle si sanatatea femeii Lifestyle si sanatatea femeii

Ghidul alergatorului pe teren accidentat

21 Jul. 2020
Ghidul alergatorului pe teren accidentat

Obişnuiţi sӑ alergaţi dimineaţa devreme sau la asfinţit, pe trotuar sau pe aleile parcului? O alternare a terenului va fi beneficӑ, atât pentru musculatura şi articulaţiile dumneavoastrӑ, cât şi pentru starea de spirit. Nisip, iarbӑ sau pӑmânt, toate sunt tipuri potrivite de teren pe care vӑ puteţi încerca abilitӑţile de alergӑtor.

Sfaturi pentru alergare off-road

1. Alergarea off-road presupune schimbarea suprafeţei pe care pӑşiţi, a soliditӑţii şi stabilitӑţii sale. Identificaţi obstacole ascunse și pământul neuniform din timp, concentrându-vӑ privirea la 4-5 metri în fațӑ.

2. Dacӑ alegeţi sӑ alergaţi pe poteci de munte sau în parcuri, direcţia se va modifica mai rapid decât atunci când sunteţi pe asfalt, aşadar cӑutaţi urme de încӑlţӑri sau zone bӑtӑtorite, pe unde au mai fost şi alte persoane, şi urmaţi-le pe acestea. Este important sӑ menţineţi un traseu marcat sau utilizat anterior, pentru a evita rӑtӑcirea drumului sau accidentӑrile.

3. Alergarea off-road presupune utilizarea diferitӑ a musculaturii, iar un antrenament în prealabil şi încӑlzirea vor fi extrem de utile. Acestea trebuie sӑ includӑ: genuflexiuni şi fandӑri, rotiri ale trunchiului şi membrelor, precum şi exerciţii de întindere (stretching). La final, este esențialӑ relaxarea, prin mers şi exerciţii de respiraţie, pentru evitarea apariţiei febrei musculare.

4. Schimbarea altitudinii presupune alergarea pe plan înclinat, aşadar la urcare trebuie sӑ vӑ înclinaţi uşor înainte, cu tot corpul. Atenţie: nu îndoiţi sau aplecaţi doar spatele, acesta trebuie sӑ rӑmânӑ drept. Faceţi paşi mai mici şi menţineţi braţele îndoite la 90 de grade. La coborâre, nu vӑ lӑsaţi prea mult pe spate, acest lucru va pune presiune pe tendoane. Menţineţi o poziţie verticalӑ şi uşor înclinatӑ înainte, paşii mai ampli şi braţele uşor întinse în lateral, pentru pӑstrarea echilibrului.

5. Alternaţi alergarea cu mersul, pentru a oferi câteva momente de pauzӑ muşchilor. Faceţi paşi mari, respiraţi profund şi conservaţi energie pentru urmӑtoarea sesiune de alergare.

6. În funcţie de tipul de teren pe care veţi alerga, este posibil sӑ aveţi nevoie de
încӑlţӑminte adaptatӑ, cu suprafaţӑ şi aderenţӑ crescutӑ a tӑlpii.

Beneficiile joggingului off-road

Suprafaţa de alergare cu nisip, pӑmânt sau iarbӑ atenueazӑ impactul asupra articulaţiilor, fiind beneficӑ pentru glezne, genunchi şi bazin, conferind mai multӑ forţӑ musculaturii pe termen mediu şi lung. Consumul mai mare de calorii datorat efortului suplimentar depus, precum şi tonifierea musculaturii abdomenului aduc stabilitate şi echilibru mai bun. În plus, schimbarea peisajului va aduce cu sine noi perspective, ascuţirea reflexelor şi o stare mentalӑ mai bunӑ.

Comunități