https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Lifestyle si sanatatea femeii Lifestyle si sanatatea femeii

Cât de sigur este plasticul fără BPA?

21 Jul. 2020
Cât de sigur este plasticul fără BPA?

Utilizӑm din ce în ce mai multe recipiente, tacâmuri şi veselӑ din plastic. Cel mai frecvent le cӑutӑm pe cele fӑrӑ BPA, pentru cӑ știm cӑ sunt mai sӑnӑtoase. Dar ce este BPA şi chiar este mai sӑnӑtos plasticul fӑrӑ aceastӑ substanţӑ? 

Despre plastic şi BPA

Plasticul este un produs sintetic, de naturӑ organicӑ sau anorganicӑ, cel mai adesea obţinut din naft, un amestec de molecule de hidrocarburi, din petrol. Acestea sunt transformate şi prelucrate prin adӑugarea de diferite substanţe chimice, printre care şi BPA (Bisfenol A) sau BPS (Bisfenol S). În ultimii ani, cercetӑtorii au studiat intens efectele asupra sӑnӑtӑţii a substanţei chimice BPA, prezentӑ în obiectele din plastic de uz casnic, şi uşor transferabilӑ în alimente la temperaturi ridicate sau foarte scӑzute, obţinând rezultate îngrijorӑtoare şi atrӑgând atenţia utilizatorilor în legӑturӑ cu acestea. De la posibile pierderi de sarcinӑ, boli placentare şi pânӑ la probleme de sӑnӑtate ale fӑtului, toate acestea reprezintӑ riscuri asociate modurilor de expunere ale organismului la chimicalele ingerate sau cu care mama are contact. Afecţiunile cardiovasculare, obezitatea şi diferite tipuri de cancer sunt alte posibile efecte ale substanţei BPA din plastic.

De aceea, producӑtorii de obiecte din plastic, utilizate cel mai adesea în alimentaţie, au renunţat la BPA, menţionând acest aspect prin etichete de tip “BPA free”, “Non-toxic plastic” sau “Fӑrӑ BPA”.

Putem avea încredere în plasticul fӑrӑ BPA?

Plasticul fără BPA conţine alte substanţe chimice care îi conferӑ duritate şi elasticitate, transparenţӑ şi culoare, printre acestea fiind şi BPS (Bisfenol S). Studiile paraclinice realizate recent în Statele Unite ale Americii au demonstrat cӑ substanţele chimice sintetice, precum BPS, pot pătrunde prin placenta maternă, fiind transferate cu ușurință puiului în curs de dezvoltare. Acestea au capacitatea de a limita producţia de serotoninӑ a placentei şi inhibă procesul de dezvoltare neuronal al fӑtului. Astfel, expunerea la BPA sau chiar la înlocuitorul său, BPS, în timpul perioadei intrauterine, poate duce la consecințe îndelungate asupra sănătății fӑtului.

Aşadar, “Fӑrӑ BPA” nu înseamnӑ, totuşi, fӑrӑ substanţe chimice cu efecte adverse asupra glandelor endocrine. PBS, înlocuitorul BPA-ului, este doar o altӑ astfel de substanţӑ, mai greu biodegradabilӑ şi, de aceea, mai mult timp prezentӑ în mediul înconjurӑtor, decât BPA. Chiar dacӑ studiile sunt încӑ la început, în faza paraclinicӑ, pe animale, acestea devin din ce în ce mai relevante pentru comunitatea ştiinţificӑ, rezultatele lor putând influenţa deciziile de achiziţie şi de consum ale acestor produse. Pânӑ în acest moment, cele mai sigure materiale pentru utilizarea în alimentaţie sunt ceramica, sticla şi inoxul.

Comunități