https://comanda.alphega-farmacie.ro/primavara
Lifestyle si sanatatea femeii Lifestyle si sanatatea femeii

8 activitati de toamna, in aer liber, pentru copii

27 Oct. 2020
8 activitati de toamna, in aer liber, pentru copii

Toamna poate fi un anotimp fascinant dacӑ ştim sӑ ne bucurӑm de toate aspectele sale, de la frunze ruginii şi soare blând, pânӑ la dimineţi cu brumӑ şi zile ploioase. Copiii sunt cei care ne pot învӑţa acest lucru, nu trebuie decât sӑ le oferim ocazia. Îi îmbrӑcӑm cu hӑinuţe lejere şi cӑlduroase, cizme de cauciuc dacӑ a plouat şi chiar un costum impermeabil pentru o micӑ aventurӑ pe timp de ploaie. Un termos va pӑstra bӑuturi calde în drumeţii sau plimbӑri mai lungi.  

Iatӑ propunerile noastre:

  1. Toamna aduce vânt din plin, aşa cӑ scoateţi zmeul pe care l-aţi avut la mare şi mergeţi cu copiii în parc, pe o pajişte din apropiere sau pe strӑduţele din cartier. Lӑsaţi-I sӑ alerge şi sӑ se bucure de zborul zmeului.
  2. Parcurile sunt o resursӑ minunatӑ de castane, ghinde, pietricele şi frunze. Colecţionaţi împreunӑ cu cei mici elemente din naturӑ, cu care sӑ recreaţi acasӑ scene din parc, sӑ pictaţi cu frunze sau sӑ construiţi figurine haioase.
  3. Vizitaţi grӑdina botanicӑ şi organizaţi un concurs “Cine gӑseşte cele mai variate frunze”. Odatӑ ajunşi acasӑ, veţi putea realiza un mic ierbar, cu informaţii despre arborii şi plantele descoperite acolo.
  4. Dacӑ aveţi rude care locuiesc la ţarӑ, ori vizitaţi o podgorie sau o livadӑ, mergeţi cu copiii la cules de struguri, mere, prune sau gutui. Vor fi încântaţi sӑ se caţere în copaci sau pe scarӑ şi vor avea ocazia sӑ înveţe despre recoltӑ, modalitӑţi de utilizare a fructelor şi, de ce nu, vor deveni interesaţi de o alimentaţie mai sӑnӑtoasӑ.
  5. Ce poate fi mai plӑcut, toamna, decât artificiile cu frunze uscate? Încurajaţi copiii sӑ adune grӑmezi de frunze din locuri curate, pe care apoi sӑ le arunce în sus şi sӑ se bucure de cӑderea lor. Dacӑ este suficient de sigur şi curat, îi puteţi lӑsa chiar sӑ se tӑvӑleascӑ prin frunze.    
  6. Bӑlţile sunt o atracţie irezistibilӑ pentru copii. Permiteţi-le sӑ le exploreze şi sӑ-şi manifeste curiozitatea, atunci când poartӑ cizme de cauciuc şi, eventual, pantaloni impermeabili.
  7. O drumeţie de weekend la munte sau în zonӑ de dealuri, nu prea lungӑ, astfel încât sӑ fie o experienţӑ plӑcutӑ şi nu foarte obositoare pentru copii va fi o ocazie perfectӑ de a explora natura şi de a experimenta schimbarea anotimpurilor. Îmbrӑcaţi-vӑ lejer, cu 2-3 straturi de haine, care sӑ vӑ permitӑ sӑ va simţiţi bine pe tot parcursul drumeţiei.
  8. Pӑsӑrile cӑlӑtoare nu ocolesc România nici în anotimpul rece. Luaţi un binoclu şi un ghid ornitologic şi mergeţi în orice rezervaţie ori parc natural din apropiere, pentru a urmӑri viaţa zburӑtoarelor. Va fi un exerciţiu util, de concentrare, linişte şi cunoaştere, pentru întreaga familie.      

Comunități