https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Afecțiuni Afecțiuni

Recuperarea virtuala – revolutionarea medicinei cu ajutorul realitatii virtuale

26 Jan. 2021
Recuperarea virtuala – revolutionarea medicinei cu ajutorul realitatii virtuale


Recuperarea dupӑ o boalӑ, o intervenţie chirurgicalӑ, ca urmare a unui accident vascular cerebral sau chiar a unei traume emoţionale, reprezintӑ un proces ce presupune efort pe cont propriu sau cu ajutorul unui medic, pentru a depӑşi consecinţele fiziologice şi emoţionale ale evenimentului. De cele mai multe ori, acest proces este unul îndelungat şi apӑsӑtor, cu vizite la cabinetul de fizioterapie, la psihoterapeut sau la alt specialist. De multe ori, însӑ recuperarea este anevoioasӑ, rezultatele se vӑd târziu, iar pacienţii se descurajeazӑ pe parcurs, nereuşind sӑ continue sau sӑ finalizeze cu succes procesul. Studii realizate în mari centre ce cercetare afiliate unor spitale renumite din lume, au demonstrat modul în care realitatea virtualӑ susţine acest proces, indiferent de tipul de recuperare.

Ce este realitatea virtualӑ?

Realitatea virtualӑ reprezintӑ imersiunea într-o lume alternativӑ, bazatӑ pe simularea realitӑţii, creatӑ electronic, de cӑtre dezvoltatori de tehnologie. Pentru ca aceastӑ cufundare în altӑ realitate sӑ fie posibilӑ sunt necesare anumite instrumente, precum: un dispozitiv care se fixeazӑ pe cap şi dispune de un mic ecran sau de o pereche de ochelari izolaţi de restul încӑperii, pe care ruleazӑ imagini complete şi programe interactive, o pereche de mӑnuşi sau chiar un costum întreg şi un computer dotat cu programele necesare. În prezent, realitatea virtualӑ este utilizatӑ atât ca instrument şi mediu de joacӑ şi distracţie, cât şi ca antrenor în aviaţie, navigaţie, simulare arhitecturalӑ pentru mari proiecte, dar şi în sport şi medicinӑ.

Cum ajutӑ realitatea virtualӑ procesul de recuperare prin fizioterapie?

Realitatea virtualӑ poate ajuta pacienţii ce au nevoie sӑ recurgӑ la exerciţii de fizioterapie pentru diferite afecţiuni sau în urma traumatismenlor ori accidentӑrilor, conform cercetӑtorilor de la Universitatea Warwick din Marea Britanie. Aceştia au utilizat casca specialӑ şi un program în cadrul cӑruia un avatar sau personaj îi ghida pe participanţi în realizarea exerciţiilor. Cercetӑtorii au observat cӑ pacienţii au urmat ritmul impus de avatarul vizualizat prin intermediul cӑştii de pe cap. Astfel, realitatea virtualӑ poate deveni un asistent fizioterapeut, ce însoţeşte pacientul, asigurând astfel realizarea corectӑ a exerciţiilor şi monitorizând progresul parcurs de aceştia.

Neuroreabilitarea şi realitatea virtualӑ

Rapiditatea cu care are loc reabilitarea neurologicӑ şi motricӑ a pacienţilor care au suferit un accident vascular cerebral este esenţialӑ în procesul de recuperare. Realitatea virtualӑ joacӑ un rol important în acest proces, ajutând pacienţii sӑ îşi coordoneze mai uşor mişcӑrile mâinilor, prin proiectarea de jocuri ce sporesc implicarea şi motivarea acestora în continuarea tratamentului. Aşadar, aplicaţiile virtuale şi sistemele de monitorizare puse la dispoziţia cadrelor medicale şi a supravieţuitorilor de AVC de cӑtre susţin recuperarea dupӑ traumatism.

Boala Parkinson poate fi controlatӑ mai eficient cu ajutorul aplicaţiilor de realitate virtualӑ, coroborate cu tratamentul clasic. Studii recente au arӑtat cӑ imersiunea în aplicaţiile medicale de realitate virtualӑ aduce beneficii în creşterea controlului membrelor şi a echilibrului, într-un mediu sigur şi distractiv. Calitatea de gamificare (transformare a unei provocӑri în joc) a aplicaţiilor medicale utilizate în neuroreabilitare prin realitatea virtualӑ funcţioneazӑ şi în cazul copiilor, cu efecte pozitive în ceea ce priveşte motivarea şi cooperarea.

Utilizarea realitӑţii virtuale în tratamentul anxietӑţii, depresiei şi fobiilor

În condiţiile în care tot mai multe persoane suferӑ de depresie şi anxietate, sindromul de stres post-traumatic, apӑrut în urma unui accident sau a prezenţei pe câmpul de luptӑ, precum şi de diferite tipuri de fobii: de la teama de înalţime, la cea de a fi în spaţii aglomerate, susţinerea emoţionalӑ şi psihicӑ trebuie adaptatӑ, atât nevoilor personale, cât şi tipologiilor de probleme existente. Utilizarea unor tehnici de terapie variate, inclusiv a celei prin expunere în siguranţӑ, oferitӑ de realitatea virtualӑ, s-a dovedit eficientӑ în reabilitarea anumitor probleme psihice. Realitatea virtualӑ faciliteazӑ stimularea emoţiilor prin expunerea pacientului la stimuli vizuali şi la diferite tipuri de scenarii: un zbor cu avionul vӑzut de la persoana I, prezenţa într-o piaţӑ aglomeratӑ, plimbarea noaptea pe strӑzile unui oraş, toate acestea fiind controlate de terapeut, cu scopul de a stimula şi echilibra rӑspunsul emotional resimţit de pacient. Schimbarea atitudinii faţӑ de sine prin urmӑrirea anumitor scenarii virtuale interactive, ce permit adaptarea şi îmbunӑtӑţirea imaginii proprii sunt, de asemenea, modalitӑţi prin care realitatea virtualӑ este utilizatӑ cu succes în tratarea depresiei şi anxietӑţii.

Medicina poate beneficia de impactul pozitiv al existenţei noilor tehnologii nu doar în reabilitare, ci şi în etapa de învӑţare, în facilitarea interacţiunii medicilor cu pacienţii, în timpul intervenţiilor chirurgicale sau chiar pentru a îndeplini dorinţe ale pacienţilor, imposibil de realizat în viaţa realӑ.

Comunități