https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Afectiuni Afectiuni

Leucemia nu este o boala rara

26 Feb. 2021
Leucemia nu este o boala rara

Leucemia reprezintӑ o serie de afecţiuni hematologice maligne, în timpul cӑrora mӑduva osoasӑ este afectatӑ, iar sângele conţine prea multe celule albe, leucocite, imature. Leucemia poate fi acutӑ mieloidӑ sau limfocitarӑ şi cronicӑ mieloidӑ sau limfocitarӑ, incidenţa în rândul populaţiei fiind diferitӑ în funcţie de cele patru tipuri, dar existӑ şi alte forme mai rar întâlnite. În special în cazul copiilor şi al tinerilor, leucemia reprezintӑ una dintre principalele forme de cancer, cu o prevalenţӑ de 33% dintre cazuri în grupa de vârstӑ 0-14 ani, în perioada 2010-2017, iar în populaţia generalӑ leucemia limfocitară cronică (LLC) reprezintӑ aproximativ 30% din totalitatea formelor de leucemii.

Evoluţia acestui cancer al sângelui este tӑcutӑ, simptomele fiind uşor de neglijat sau de asociat altor afecţiuni, însӑ boala are cele mai mari şanse de remisie atunci când diagnosticul este rapid, iar tratamentul se implementeazӑ prompt. În România, aproximativ 80% dintre pacienţii cu LLC sunt asimptomatici, aceastӑ boalӑ fiind mult subdiagnosticatӑ, iar povara asupra pacienţilor este una mult mai mare ulterior.

Simptome şi diagnosticare

Leucemia acutӑ avanseazӑ rapid, iar cea cronicӑ lent, cu simptome precum: stӑri de obosealӑ accentuatӑ, anemie, lipsa apetitului şi pierderea rapidӑ în greutate, ten palid, palpitaţii, febrӑ, transpiraţii nocturne abundente, sângerӑri şi învineţiri la nivel cutanat, infecţii dese. Medicul poate identifica şi alte semne: inflamaţia ganglionilor limfatici, a splinei sau a ficatului, iar analizele de sânge evidenţiazӑ informaţii esenţiale pentru diagnostic, de exemplu modificarea numӑrului de trombocite. Demararea tratamentului corect se va putea realiza în urma recoltӑrii şi biopsiei mӑduvei osoase.

Importanţa tratamentului    

Începerea rapidӑ a unui tratament eficient, în funcţie de forma de leucemie existentӑ, este extrem de important, întrucât fiecare formӑ necesitӑ o abordare integratӑ, cu rate de succes influenţate de: momentul depistӑrii, accesul la tratament, afecţiuni preexistente.

Chimioterapia, radioterapia şi terapiile ţintite sunt principalele forme de tratament ale leucemiei, ce au ca scop distrugerea celulelor leucemice și împiedicarea dezvoltării ulterioare sau a multiplicӑrii lor. Tratamente noi, la care şi pacienţii din România au acces de câţiva ani, prin intermediul Centrelor de Transplant Medular din Bucureşti, Timişoara şi Târgu Mureş constau în transplantul de mӑduvӑ osoasӑ, procedurӑ ce poate ajuta în eliminarea chiar şi totalӑ a bolii. Terapiile inovatoare imunologice sau celulare precum CAR-T acreditate la nivel European, sunt în proces de acreditare şi rambursare înclusiv în România, progresul fiind unul promiţӑtor, însӑ de duratӑ.

Comunități