https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Răceală și gripă. Afecțiuni respiratorii Răceală și gripă. Afecțiuni respiratorii

Cum sa nu transmiteti gripa

09 Dec. 2020
Cum sa nu transmiteti gripa

Gripa este o infecţie contagioasӑ a cӑilor respiratorii transmisӑ de virusurile gripale, ce debuteazӑ brusc, cu simptome precum tuse neproductivӑ, dureri în gât, dureri de cap şi musculare, febrӑ şi stare generală de rӑu. Chiar dacӑ gripa trece în mod normal în aproximativ 7 zile, aceasta poate avea o evoluţie neprevӑzutӑ, cu simptome severe, impunând un consult medical și tratament antiviral adecvat.

Gripa se transmite prin intermediul picӑturilor respiratorii emise în timpul tusei sau strӑnutului. Acestea sunt eliminate şi transmise şi prin obiectele atinse frecvent de persoanele posibil infectate. Aşadar, este extrem de importantӑ igiena mâinilor şi evitarea atingerii suprafeţelor comune. Dacӑ nu vӑ simţiţi bine, iar simptomele enunţate devin tot mai intense, iatӑ ce mӑsuri trebuie sӑ luaţi pentru a nu transmite şi altor persoane acest virus extrem de contagios.

Mӑsuri pentru evitarea transmiterii gripei

  1. Pӑstraţi distanţa faţӑ de alţi membri ai comunitӑţii: colegi, prieteni şi membri ai familiei. Spuneţi-le ce simptome aveţi şi cӑ doriţi sӑ-i protejaţi.
  2. Staţi acasӑ. La primele simptome de gripӑ rӑmâneţi acasӑ şi aveţi grijӑ ca şi copiii sӑ facӑ acelaşi lucru. Astfel, nu îi veţi expune pe ceilalţi şi veţi acorda organismului timpul necesar pentru a lupta cu virusul. Boala este contagioasӑ pânӑ la 5 zile după debutul simptomelor, aşadar, aşteptaţi pânӑ când acestea trec complet.
  3. Spӑlaţi-vӑ pe mâini, cu apӑ şi sӑpun, timp de 20 de secunde, cât de des puteţi. Veţi evita, astfel, sӑ atingeţi obiectele comune cu mâinile infectate. De asemenea, puteţi utiliza soluţii dezinfectante pe bazӑ de alcool, din care sӑ turnaţi o cantitate suficientӑ şi sӑ o lӑsaţi sӑ se usuce singurӑ.
  4. Acoperiţi gura şi nasul cu un şerveţel de unicӑ folosinţӑ atunci când strӑnutaţi sau tuşiţi. Apoi, aruncaţi-l la gunoi şi spӑlaţi-vӑ pe mâini.
  5. Igienizaţi des suprafeţele comune atât de la serviciu, cât şi de acasӑ, precum şi obiectele atinse frevcent: clanţe şi mânere, chei, butoanele de la lift și touch-screenuri atinse şi de alte persoane, întrerupӑtoare, telefon mobil, mouse, laptop. Astfel, vӑ veţi proteja, atât pe dumneavoastrӑ, cât şi pe ceilalţi, în cazul în care aveţi simptome.
  6. Evitaţi sӑ vӑ atingeţi faţa, ochii, gura şi nasul. Virusul se transmite prin contact direct, dar şi indirect. Astfel, veţi fi mai puţin expuşi şi îi veţi expune pe ceilalţi mai puţin.
  7. Practicaţi un stil de viaţӑ sӑnӑtos, chiar dacӑ nu vӑ simţiţi la fel de bine ca înainte. Fructele şi legumele proaspete, alӑturi de o alimentaţie echilibratӑ nutritiv, mişcarea cel puţin 30 de minute zilnic şi odihna suficientӑ vӑ vor asigura o recuperare mai uşoarӑ. 

Comunități