https://comanda.alphega-farmacie.ro/primavara
Preventie Covid 19 Preventie Covid 19

Anosmia si disgeuzia, in context COVID-19

21 Jul. 2020
Anosmia si disgeuzia, in context COVID-19

Unul dintre simptomele specifice COVID-19, în mod special la pacienţii cu o simptomatologie uşoarӑ şi medie, a fost pierderea simţurilor mirosului şi al gustului, anosmia, respectiv, disguezia. Conform unui studiu realizat de doi medici de la Universitatea din Mons, Belgia, asupra unui numӑr de 417 pacienţi, acesta a apӑrut fie înainte, în 12% dintre cazuri, fie dupӑ instalarea celorlalte simptome: febrӑ, tuse, dureri musculare şi faciale, congestie nazalӑ, pierderea apetitului în 23% dintre cazuri, afectând, pânӑ la 88% dintre persoane. Acelaşi simptom a putut fi identificat în multiple centre de tratament, medicii şi oamenii de ştiinţӑ încercând sӑ gӑseascӑ o explicaţie pentru acest fenomen.

În cazul unei paciente cu COVID-19 din Italia, anosmia și disgeuzia i-au determinat pe medicii de la Departmentul de Neuroradiologie, de la IRCCS Istituto Clinico Humanitas, din Milano, sӑ efectueze o serie de investigaţii neurologice. Aceștia au descoperit atât o hiperintensitate corticalӑ în lobul frontal drept, asociat simţului mirosului, precum şi o hiperintensitate subtilă în bulbii olfactivi, modificӑri ce au dispӑrut dupӑ 28 de zile de la primele investigaţii, vindecarea şi revenirea simţurilor pacientei. Cercetӑtorii italieni atrag atenţia asupra faptului cӑ anosmia poate fi prezentӑ doar în faza iniţialӑ a bolii, în perioada de maximӑ contagiozitate, ceea ce ar putea constitui un element esențial al definiţiei de caz, conducând la identificarea şi izolarea pacienţilor, iar astfel la limitarea rӑspândirii bolii.

Puteţi suferi de anosmie sau disguezie fara a fi suspecţi de COVID-19?

Disguezia poate fi o pierdere a simţului gustului independentӑ sau corelatӑ cu anosmia, având cauze similare cu cea din urmӑ, precum şi cauze specifice precum infecţii ale gâtului, interiorului gurii sau ale glandelor salivare, tratamente medicamentoase sau deficienţe nutriţionale. Ambele manifestӑri vor necesita un consult medical de specialitate, pentru a identifica şi trata afecţiunea care le provoacӑ.  

Comunități