https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Lifestyle si sanatatea femeii Lifestyle si sanatatea femeii

Dermatita atopica si dezvoltarea emotionala a copilului

26 Jan. 2021
Dermatita atopica si dezvoltarea emotionala a copilului

Dermatita atopicӑ este o boalӑ inflamatorie cutanatӑ, ce apare, în 85% dintre cazuri, în copilӑria micӑ, înaintea vârstei de 5 ani. Factorii de risc sunt ereditari, metabolici sau imunologici, iar cauzele declanşӑrii şi cronicizӑrii ţin de factori alimentari, alergeni, de temperaturӑ extremӑ sau îmbrӑcaminte neadecvatӑ, de contact, precum şi bacterieni, anxietate şi stres. Manifestӑrile includ prurit intens, edeme şi leziuni ale pielii, însoţite de vezicule ori uscate, care, odatӑ cu înaintarea în vârstӑ devin mai proeminente, fiind localizate în pliurile pielii, la nivelul feţei, gâtului şi membrelor. Existӑ o serie de riscuri în evoluţia bolii, precum suprainfectarea plӑgilor, prin scӑrpinat, însӑ cel mai acut impact pe care aceasta îl are asupra copiilor este de ordin emoţional şi social.

Impactul emoţional al dermatitei atopice

Între stres, anxietate şi dermatita atopicӑ existӑ un cerc vicios: atunci când suntem stresaţi, organismul produce o serie de hormoni de stres, adrenalinӑ şi cortizol, la rândul lor responsabili pentru reacţia inflamatorie la nivelul pielii - eczema însoţitӑ de prurit. Copiii şi tinerii afectaţi sunt mult mai puţin capabili sӑ controleze aceste emoţii, devenind predispuşi în a apela la mecanisme de apӑrare precum izolarea socialӑ şi închiderea în sine, intensificând atât simptomele bolii, cât şi starea emoţionalӑ.

În acest sens, au fost elaborate o serie de teste care evalueazӑ consecinţele sociale şi emoţionale ale pacienţilor cu dermatitӑ atopicӑ, iar rezultatele studiilor elaborate la nivel mondial, dar şi european subliniazӑ importanţa existenţei unei abordӑri holistice în tratamentul bolii. De la creşterea numӑrului de absenţe şcolare şi chiar de zile de concediu medical în cazul adulţilor, pânӑ la limitarea relaţiilor sociale determinatӑ de lipsa încrederii în sine sau a opţiunilor în gӑsirea unui loc de muncӑ, pânӑ la pierderea sa, s-a demonstrat cӑ dermatita atopicӑ are un impact semnificativ în calitatea vieţii şi sӑnӑtatea mentalӑ a celor afectaţi.

Abordӑri terapeutice

Diagnosticul și tratamentul dermatitei atopice implicӑ anamnezӑ şi o serie de teste alergologice, însӑ abordarea trebuie sӑ fie una complexӑ, pe baza unei sinergii a expertizei pediatrice, alergologice şi dermatologice. Tratamentul va consta în adoptarea unei diete corespunzӑtoare, a unui stil de viaţӑ însoţit de practicarea unor tehnici de relaxare şi mindfulness, odihnӑ şi o igienӑ corporalӑ specificӑ. Acestea conduc la ameliorarea simptomelor, reducând riscul de cronicizare şi permiţând celor afectaţi sӑ dezvolte relaţii sociale şi o stare emoţionalӑ sӑnӑtoasӑ.

Comunități