https://www.alphega-farmacie.ro/campanii-de-preventie/vaccinare-hpv
Afectiuni Afectiuni

Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (MATA)

11 Sep. 2020
Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (MATA)

Riscul cardiovascular, diagnosticul şi managementul afecţiunilor asociate se bazeazӑ pe o serie de investigaţii minuţioase, realizate în condiţii optime. Dintre acestea, managementul hipertensiunii arteriale (HTA) depinde de metodele de mӑsurare şi de eficacitatea acestora în determinarea valorilor corecte.


Tehnicile de mӑsurare a tensiunii arteriale

Tensiunea arterialӑ (TA) poate fi mӑsuratӑ în cabinetul medicului, prin metode invazive sau neinvazive, sau la domiciliu, continuu timp de 24 de ore, cu ajutorul unui dispozitiv atașat denumit Holter sau cu ajutorul unui tensiometru, timp de minimum 4 zile, optim 7 zile. În practica curentă, una dintre metodele tot mai des utilizate este MATA timp de 24 de ore. Aceasta furnizeazӑ o serie de date ce contribuie la crearea unui profil tensional, cu rol semnificativ în diagnosticarea HTA şi riscului de afecţiuni cardiovasculare. Valorile normale, precum şi cele limitӑ care determinӑ un diagnostic clar, precum şi stabilirea unui tratament medicamentos, alӑturi de recomandӑri pentru stilul de viaţӑ, sunt determinate mult mai corect prin monitorizare ambulatorie.


IMAGINE: TABEL VALORI TA
https://www.reginamaria.ro/sites/default/files/images/articole/tabel-ta.png


Avantajele MATA

Monitorizarea ambulatorie, preferabil cu Holter, se recomandă atunci când medicul observӑ valori ale TA anormal crescute în cabinet, faţӑ de valorile obişnuite mӑsurate de pacient la domiciliu, “hipertensiune de halat alb”, sau valori mai mici în cabinet faţӑ de cele mӑsurate la domiciliu, precum şi variaţii mari între valorile mӑsurate la diferite vizite ale aceluiaşi pacient. Similar, în cazul suspiciunii de HTA rezistentӑ la tratament, atunci când valorile TA se menţin mari în ciuda urmӑrii unui tratament prin asocierea a trei tipuri de medicamente antihipertensive, a scӑderii tensiunii arteriale la ridicarea în picioare, a HTA oscilante sau în cazul pacienţilor ce suferӑ de apnee de somn, monitorizarea ambulatorie este de preferat în locul celei din cabinetul medicului.


Ce presupune MATA?

Cea mai eficientă metodӑ de a monitoriza TA la domiciliu este prin intermediul unui Holter, un mic dispozitiv electronic medical prins la nivelul taliei, conectat printr-o manşetӑ de tensiometru la braţ. Mӑsurarea se realizeazӑ timp de 24 de ore, prin umflări periodice, la maximum 60 de minute, a manşetei şi înregistrarea în dispozitiv a valorilor mӑsurate. Întrucât acestea sunt diferite în funcţie de momentul zilei şi de activitӑţile desfӑşurate, medicul va realiza o evaluare a rezultatelor finale şi va putea oferi un diagnostic corect.

Comunități